• Agnes Kleijn

Aanpak en aanbod

Hoe De Notariscoach te werk gaat? Wij hebben in kaart gebracht welke competenties essentieel zijn om aan te werken. Lees gerust verder door te klikken op de pagina’s met thema’s die zich in de praktijk hebben bewezen als succesfactoren en die wij daarom als uitgangspunt hanteren om mee aan het werk te gaan. Dat kan via advisering, coaching of training of een mengvorm daarvan, en op uur-, dagdeel- of dagbasis, zodat we samen concreet aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking, doeltreffend leidinggeven, het imago van uw kantoor, de klantgerichtheid en het ondernemend handelen.

Abonnement

Een andere mogelijkheid is om de advisering, coaching of training via een abonnementsvorm af te nemen. Attitude- en cultuurverandering op kantoor vergt vaak meer tijd en begeleiding dan een aantal coachings- of adviesgesprekken of een workshop of training. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de HR faciliteiten, zoals de HR gesprekscyclus. Om accuraat te kunnen reageren op wat er speelt, kan uw organisatie gebruik maken van een advies- en coachingsabonnement van een afgesproken aantal uren per maand.

De voordelen van een abonnement op een rijtje:

• Eén vaste sparring partner, adviseur en vertrouwenspersoon. • Eerste Hulp Bij Leiderschapsontwikkeling en -coaching. • Coaching- en mentorexpertise op afroep beschikbaar. • Maatwerk, passend bij  het kantoor, voor een aantrekkelijke prijs, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte. • Focus op kostenbesparing in het kader van voorkomen van ziekteverzuim en verhogen van effectiviteit en productiviteit. • Inzichten op het gebied van personeel en ontwikkeling, begeleiding en activering.

Waarvoor kunt u De Notariscoach inzetten? Voorbeelden:

Een aantal voorbeelden van zaken die De Notariscoach kan oppakken en aanpakken: • Formuleren van visie, missie en doelstellingen en mogelijke veranderstappen. • Verhogen van de veranderbereidheid. • Kennis uitwisselen en delen door middel van het organiseren van kennissessies en/of  intervisiebijeenkomsten. • Competentiemanagement; werken aan ontwikkeling van medewerkers en team. • Ontwikkelings- en opleidingsbehoeften inventariseren en genereren van Persoonlijk OntwikkelingsPlannen. • HR-gesprekscyclus in gang zetten of verbeteren inclusief het kiezen & aanmaken van personeelsinstrumenten. • Structuur aanbrengen in omgang met HR-situaties zoals instroom, doorstroom, inwerken, personeelsregelingen, verzuim, conflictbeheersing. • Arbo en ergonomie: RI&E, Arbo Plan van aanpak, coaching on de job v.w.b. arbo, efficiency en/of effectiviteit. • In gang zetten van geformaliseerde overlegstructuren. • Klantentevredenheidonderzoek en/of medewerkertevredenheidonderzoek en opvolging daarvan. • Personal branding en verbeteren van presentatie en profilering van het notariskantoor door maatschap en notariaatsmedewerkers. Wellicht heeft u zelf nog andere vraagstukken of ziet u verbetermogelijkheden waarin De Notariscoach kan voorzien. Neem gerust contact op!

Contact

Stuur ons een e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je zoekopdracht in.